You are currently viewing Spotkania z żywym językiem – zajęcia z native speakerem

Spotkania z żywym językiem – zajęcia z native speakerem

Nauka z native speakerem jest jedną z najskuteczniejszych form zapoznawania się i doskonalenia sztuki władania językiem obcym. Dzięki temu przestawiamy się na myślenie w języku docelowym, a dialog staje się bardziej spontaniczny i naturalny. W rozmowie kluczowa staję się komunikatywność i płynność.

Kursy konwersacyjne proponujemy młodzieży i dorosłym z przewagą biernej znajomości języka oraz tym, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne i przełamać barierę językową. Do takich zajęć szczególnie zachęcamy młodzież, która w szkole szlifuje poprawność gramatyczną, ale często nie ma możliwości rozwijania umiejętności mówienia w języku docelowym. Oferujemy również zajęcia językowe z native speakerem dla najmłodszych. Zajęcia takie mają charakter zabawy i pozwalają rozwijać u dzieci umiejętność swobodnego mówienia w języku obcym i rozumienia ze słuchu. Umacniają pewność siebie przy posługiwaniu się językiem i wyrabiają motywację do spontanicznego porozumiewania się nim.


Spotkania z żywym językiem – zajęcia z native speakerem

Nauka z native speakerem jest jedną z najskuteczniejszych form zapoznawania się i doskonalenia sztuki władania językiem obcym. Dzięki temu przestawiamy się na myślenie w języku docelowym, a dialog staje się bardziej spontaniczny i naturalny. W rozmowie kluczowa staję się komunikatywność i płynność. Kursy konwersacyjne proponujemy młodzieży i dorosłym z przewagą biernej znajomości języka oraz tym, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne i przełamać barierę językową. Do takich zajęć szczególnie zachęcamy młodzież, która w szkole szlifuje poprawność gramatyczną, ale często nie ma możliwości rozwijania umiejętności mówienia w języku docelowym.

Oferujemy również zajęcia językowe z native speakerem dla najmłodszych. Zajęcia takie mają charakter zabawy i pozwalają rozwijać u dzieci umiejętność swobodnego mówienia w języku obcym i rozumienia ze słuchu. Umacniają pewność siebie przy posługiwaniu się językiem i wyrabiają motywację do spontanicznego porozumiewania się nim.

 

p1

 

p1

 

p1