O NAS

Jesteśmy kameralną szkołą języków obcych usytuowaną w pięknej okolicy przy Rezerwacie Żurawiniec. Tworzymy małe grupy (max. 6 osób), tak aby stworzyć optymalne warunki do osiągnięcia sukcesu przez słuchaczy. Zajęcia prowadzimy w języku docelowym np. w języku angielskim dostosowanym do poziomu językowego słuchacza. Języka ojczystego używamy tylko w uzasadnionych sytuacjach. Nie można bowiem nauczyć się języka obcego mając z nim minimalny kontakt. Mając ciągły kontakt z językiem docelowym uczeń ma możliwość osłuchania się z językiem, intonacją, utrwaleniem słownictwa, struktur gramatycznych oraz ,,wychwycenia” intencji mówiącego. Mówiąc krótko – uczymy komunikacji w mowie i piśmie. Obok efektywnych i nowatorskich metod nauczania wykorzystujemy tablicę interaktywną. Dzięki nowoczesnej technologii zajęcia stają się bardziej atrakcyjne. Na ścianach umieściliśmy profesjonalne panele akustyczne służące do poprawy akustyki sali.

Ludzki mózg jest potęgą, ale bardzo szybko zapomina. Warto więc zainwestować w dodatkowe zajęcia językowe. Badania naukowe dowodzą, iż minimalna liczba godzin do nauki języka obcego to 4 godziny w tygodniu. Watro więc dodać wszystkie godziny w tygodniu jakie poświęcamy na naukę języka i zastanowić się czy to wystarczy.

O SZKOLE

      Komunikacja na zajęciach !!!

Komunikacja na zajęciach jest elementem priorytetowym. Wielu uczniów nie ma problemów z uzupełnianiem luk w zeszytach ćwiczeniach, pisaniem poprawnie pod względem gramatycznym i ortograficznym. Jednak najwięcej problemów sprawia im komunikacja w języku docelowym.

Pracując już z najmłodszymi stawiamy na ,,mówienie” pełnymi zdaniami, a nie powtarzanie pojedynczych słówek. Tak więc zamiast ,,milk” dziecko mówi ”I like milk”.

    MISJA SZKOŁY

,,Mózg ucznia, to miejsce pracy nauczyciela” Manfred Spitzer

Misją naszej szkoły jest nauczanie przyjazne mózgowi. Obecny system edukacji ma swój początek w czasach, gdy nie badano procesów uczenia się. Dziś w dobie tomografu i rezonansu poznajemy funkcjonowanie mózgu podczas czytania, pisania, komunikowania się lub UCZENIA SIĘ. Nauczanie przyjazne mózgowi wykorzystuje silne strony mózgu, opiera się na ciekawości poznawczej uczniów, zachęca uczniów do samodzielnego szukania rozwiązań i formułowania wniosków, a nie tylko do reprodukcji suchych faktów podanych przez nauczyciela. Dziś wiemy, że mózg ucznia jest egoistyczny i zajmie się tylko tym, co wzbudzi jego zainteresowanie. Głównym ogniwem rozniecającym ową ciekawość jest nauczyciel, który stwarza na zajęciach miłą i przyjazną atmosferę sprzyjającą wykorzystywaniu potencjału mózgu ucznia zachęcając ucznia do kreatywnego myślenia i samodzielnego uczenia się. W ten sposób nauczyciel pasjonat pobudza w uczniu najsilniejszy mechanizm jakim jest motywacja wewnętrzna czego rezultatem jest efektywna praca ucznia, dla którego nauka staje się przygodą i przyjemnością.

METODY

W pracy z uczniem stosujemy eklektyzm, czyli połączenie elementów różnych technik i metod jako najskuteczniejszego środka do opanowania języka obcego. Jednak metodą wiodącą prym na naszych zajęciach jest podejście komunikacyjne. Jedną z kluczowych umiejętności Podstawy Programowej jest komunikacja w mowie i piśmie w języku obcym. W odpowiedzi na założenia twórców PP uczymy języka do komunikacji poprzez komunikowanie się na każdych zajęciach w postaci dialogów, odgrywania ról, gier, zabaw, dyskusji w parach i grupach. Zagadnienia gramatyczne są również „komunikatywne’’ po to, aby uczeń potrafił zwerbalizować swoje myśli a nie tylko bezbłędnie wypełnić test. Na zajęciach język polski używany jest tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Aby rozwijanie umiejętności i nabywanie nowych było efektywne stosujemy polisensoryczność, czyli wielozmysłowość angażując wzrok, słuch (kluczowy zmysł do efektywnego uczenia się), dotyk i ruch. W ten sposób motywujemy do pracy obie półkule mózgu (np. mapy myśli). Taki rodzaj pracy daje szansę sukcesu dla wszystkich uczniów, którzy mogą reprezentować różne style uczenia się: wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy. W pracy z uczeniem wykorzystujemy tablicę interaktywną, która w połączeniu z tradycyjnym podręcznikiem staje się ciekawą formą rozwijania umiejętności językowych.

Na naszych zajęciach stosujemy również metody aktywizujące, które wzmagają zaangażowanie uczniów, otwierają przed uczniem nowe możliwości poznawcze i uczą pracy zespołowej.

Zachęcamy dorosłych do nauki języka obcego. Autorzy książki ,,iMózg” Gary Small i Gigi Vorgan piszą o ostatnich badania nad mózgiem, które dowiodły, iż mózg w wieku średnim jest bardziej elastyczny. Neurony staja się bardziej żywotne za sprawą komórek kleistych istoty białej, substancji, która przyrasta w mózgu w wieku średnim, a obie strony mózgu zaczynają pracować wspólnie w wydajniejszy sposób. W wieku średnim mózg zmienia się z modemu telefonicznego na szerokopasmowy. Dlaczego tego nie wykorzystać!

Zapraszamy do nas 😉